Miss Communications (KvK-nummer 75160285) behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website www.misscommunications.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Geen aansprakelijkheid
Miss Communications spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Merk je fouten op, dan kunnen deze worden doorgegeven via het e-mailadres info@misscommunications.nl.

Alle content van de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op content van deze website liggen bij Miss Communications. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van Miss Communications.